ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Pet Resin

Πρόπλασμα PET

Ο τομέας προπλασμάτων παρέχει προϊόντα σε αρκετές βιομηχανίες. Μεταξύ των κυριότερων είναι οι παραγωγοί νερού, αναψυκτικών και ελαίων. Επιπλέον, το πρόπλασμα χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως βάζα τροφίμων, συσκευασίες απορρυπαντικών και καλλυντικών, καθώς και φιάλες φαρμάκων. Τα προπλάσματα παράγονται ειδικά για καταναλωτές σε αρκετές διαφορετικές διαστάσεις και βάρη. Τα προϊόντα με IV 0.74-0.80 χρησιμοποιούνται συνήθως στην εμφιάλωση νερού ενώ με IV≥0,80 στην εμφιάλωση αναψυκτικού.

ΌΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IV dL/g
(ISO 1628)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόπλασμα 10,5g Διαυγές ≥0.74 Περιέκτες & φιάλες επιτραπέζιου / μεταλλικού νερού (500 ml)
Πρόπλασμα 14g Διαυγές ≥0.74 Περιέκτες & φιάλες επιτραπέζιου / μεταλλικού νερού (500 ml)
Πρόπλασμα 23,5g Διαυγές ≥0.74 Περιέκτες & φιάλες επιτραπέζιου / μεταλλικού νερού (1.5 l)
Πρόπλασμα 27,0 g Διαυγές ≥0.74 Περιέκτες & φιάλες επιτραπέζιου / μεταλλικού νερού (1.5 l)
Πρόπλασμα 28,0 g Διαυγές ≥0.80 Περιέκτες & φιάλες ανθρακούχων αναψυκτικών & ποτών (500 ml)
Πρόπλασμα 30,5 g Διαυγές ≥0.74 Περιέκτες & φιάλες επιτραπέζιου / μεταλλικού νερού (1.5 l)
Πρόπλασμα 48,0 g Διαυγές ≥0.80 Περιέκτες & φιάλες ανθρακούχων αναψυκτικών & ποτών (1.5 l)

  Τίτλος Εγγράφου Έγγραφο
Δήλωση Συμμόρφωσης για Προπλάσματα