ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΞΗΡΑΝΣΗΟ αέρας ξήρανσης, αφού περάσει διαμέσου του δοχείου ξήρανσης απομακρλυνοντας την υγρασία από τους κόκκους ΡΕΤ, φιλτράρεται και απομακρύνεται η περίσσεια υγρασίας μέσω ενός υλικού προσρόφησης όπως είναι τα μοριακά κόσκινα. Ο αέρας θερμαίνεται πάλι και ανακυκλώνεται στο δοχέιο ξήρανσης. Προκειμένου να επιτευχθούν προπλάσματα καλής ποιότητας, είναι πολύ σημαντικό να ξηρανθούν οι κόκκοι PET πλήρως και σωστά. Η ποιότητα της διαδικασίας ξήρανσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σημείο δρόσου του αέρα ξήρανσης, καθώς και από τη θερμοκρασία ξήρανσης, τον χρόνο παραμονής των κοκκων στο δοχείο ξήρανσης και, τέλος, από τον ρυθμό ροής του αέρα.

 • Η θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 180 °C (εικόνα 1.))
 • Το σημείο δρόσου του αέρα ξήρανσης θα πρέπει να είναι το μέγιστο -30°C (εικόνα 2.)
 • Ο ρυθμός ροής του αέρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2m3 ανά kg/hr τροφοδοσίας ρητίνης
 • Ο χρόνος παραμονής στο δοχείο θέρμανσης πρέπει να είναι 4-5 ώρες και αυτό εξαρτάται από τον κύκλο παραγωγής (cycle time) και το βάρος του παραγόμενου προπλάσματος (εικόνα 1.)
 • portf20

   

 • portf20

  Εικόνα 1

 • portf20

  Εικόνα 2