ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαχείριση Αποθεμάτων & Συσκευασία

portf20


Φορτίο σε σιλοφόρο φορτηγό

portf20


Φορτίο σε πλήρως επενδεδυμένο εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών

portf20


Συσκευασμένο σε μεγασάκο καθαρού βάρους 1.100 κιλών

portf20


Μεγασάκοι σε εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών

portf20


Προπλάσματα σε φορτηγό