ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Injection Molding • Πλαστικοποίηση περίπου στους 280°C
 • Θερμοκρασία έγχυσης περίπου στους 280°C
 • Shot και injection cushion στο ελάχιστο δυνατό
 • Ταχύτητα κοχλία ,ταχύτητα μεταφοράς κοχλία και χρόνος κύκλου μηχανής στο ελάχιστο δυνατό.
 • Back pressure στο ελάχιστο δυνατό

Διατηρώντας όλα τα παραπάνω σε ελάχιστες τιμές και έχοντας μια καλά πλαστικοποιημένη ρητίνη, είναι δυνατόν να επιτευχθεί χαμηλή πτώση IV και χαμηλή παραγωγή ακεταλδεΰδης στο παραγόμενο πρόπλασμα. Ειδικά για την ακεταλδεΰδη, ο ρυθμός σχηματισμού της εξαρτάται από τη θερμοκρασία τήξης και τη διάρκεια του χρόνου στον οποίο το ΡΕΤ παραμένει λιωμένο. Ως εκ τούτου, η όλη διεργασία πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να εκτελείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς να παραλείπεται η ελαχιστοποίηση του "νεκρού χρόνου" του κοχλία, που πρέπει πάντα να είναι μικρότερος των 2 δευτερολέπτων, ενώ η έγχυση το τηγμένου ΡΕΤ στο καλούπι με πρέπει να γίνεται βραδύτερο ρυθμό ώστε να μειώνονται οι τριβές.

 • portf20

  Εικόνα 3

 • portf20

  Εικόνα 4

Ψύξη Καλουπιού

Ο περιοριστικός παράγοντας στον χρόνο κύκλου μηχανής για τις περισσότερες διαδικασίες χύτευσης με έγχυση είναι ο χρόνος ψύξης στο καλούπι. Ο στόχος πρέπει να είναι πάντα η διατήρηση του καλουπιού σε χαμηλή θερμοκρασία με ελαχιστοποίηση των αποθέσεων που συνήθως συμβαίνουν στα κανάλια ψύξης, αν η επεξεργασία του ψυχρού νερού δεν είναι κατάλληλη. Δεν θα πρέπει να επιτραπεί η συσσώρευση υγρασίας του περιβάλλοντος στο καλούπι, επειδή μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα, τα οποία δεν θα καταστούν εμφανή παρά μόνο όταν λάβει χώρα η διαδικασία εμφύσησης. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση αφυγρασμένου αέρα σε κλειστό καλούπι.

 • Θερμοκρασία ψυχρού νερού περίπου στους 7-9°C
 • Ο συνολικός χρόνος ψύξης (hold time+ mold cooling time) θα πρέπει να είναι επαρκής για να ψύξει το πολυμερές γρήγορα από τους 280°C στους 75°C
 • Όσο λιγότερο χρόνο παραμένει το πολυμερές στο εύρος μεταξύ 280 - 75 ° C, τόσο διαφανέστερο και διαυγέστερο (όχι θολό) θα γίνει.

Ψύξη στο Robot

 • Η ρομποτική πλάκα παραλαμβάνει τα προπλάσματα που αποκολλούνται μέσω του εξολκέα αμέσως μετά το άνοιγμα του καλουπιού.
 • Η ρομποτική πλάκα αποτελέινται από σωληνίκους οι οποίοι ψύχονται με τη χρήση ψυχρού νερού προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία του προπλάσματος κάτω από τους 30 ° C έτσι ώστε να αποφευχθεί η προσκόλληση μεταξύ τους όταν πέφτουν στον μεταφορέα ή το κουτί από χαρτόνι.