ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του PETΤο PET είναι ανθεκτικό και ισχυρό

Μέτρο Ελαστικότητας
(Κλίση της Ελαστικής περιοχής)
Αντοχή σε Εφελκυσμό
PET (Προσανατολισμένο) 500.000 psi 62 MPa
PVC 450.000 psi 58 MPa
PC 320.000 psi 65 MPa
PP 190.000 psi 34 MPa
HDPE 120.000 psi 15 MPa
PET (άμορφο) 120.000 psi  
LDPE 30.000 psi  

Το PET είναι ανθεκτικό σε πρόσκρουση

Ενέργεια Κρούσης  
PET (Προσανατολισμένο) 360 KJ/m²
PET (άμορφο) 35 KJ/m²

Το PET έχει καλές ιδιότητες φραγής

Ρυθμός διαπερατότητας οξυγόνου cc (STP)* mil/100in² *ημέρα* atm σε 25°C

PET (Προσανατολισμένο) 4.3
PET (άμορφο) 8
PVC 8
HDPE 100
PP 150
PC 200

Το PET είναι ανθεκτικό σε χημικά

Έως και 30% θειϊκό οξύ

Έως και 10% υδροχλωρικό, νιτρικό, φωσφορικό, οξικό οξύ

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα χημικά τα οποία ενδέχεται να προσβάλλουν το PET είτε χημικά, προκαλώντας απώλεια της διαύγειας ή διάλυση, είτε προκαλώντας ρωγμάτωση από καταπόνηση.

Υδροξείδιο του νατρίου, THF, βενζόλιο

Το PET είναι χημικά αδρανές

Με άλλα λόγια, δεν αντιδρά και δεν μεταφέρει τα συστατικά του στο περιεχόμενο.

Το PET συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
ΕΕ για τα τρόφιμα

Κανονισμός ΕΕ Αρ.. 10/11 σχετικά με τα πλαστικά υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα σε δοχεία PET

  Ενδεικτικά αναλυτικά αποτελέσματα από εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο
Όριο ολικής μετανάστευσης 60 mg/kg τροφίμων
ή
10 mg/dm² επαφής
< 6 mg/kg τροφίμων
ή
< 1 mg/dm² επαφής
Όριο ειδικής μετανάστευσης PTA 7,5 mg/kg τροφίμων
PIA 5 mg/kg τροφίμων
< 0,2 mg/kg τροφίμων
EG + DEG 30 mg/kg τροφίμων < 12 mg/kg τροφίμων
  • portf20

    ΞΗΡΑΝΣΗ

  • portf20

    INJECTION MOLDING

  • portf20

    STRECH BLOW MOLDING